29
окт

Auto škola od A do Š

Kada dođe vreme da se krene na obuku za vozača A, B, C ili D kategorije, pred budućim vozačima stoji nekoliko faza u obuci, koje zahtevaju određeno vreme i tačno utvrđenu proceduru. Te faze obuhvataju slušanje teorijske nastave i teorijski ispit, zatim obuka iz prve pomoći i polaganje ispita iz prve pomoći, pa onda praktičan deo ispita i polaganje vožnje. Tek kad sve ove prepreke budu savladane, može se dobiti vozačka dozvola.

Preduslovi za početak obuke

Da bi kandidat mogao da krene sa obukom, moraju da budu ispunjeni neki uslovi. Naime, pre svega, kandidat mora da ima važeću ličnu kartu. Da bi krenuo sa teorijskom obukom, ne sme da ima manje od 16 godina, a vozačka dozvola može da se dobije tek sa navršenih 17 godina. Dalje, kada se završi teorijski ispit, potrebno je da kandidat izvadi lekarsko uverenje koje potvrđuje da je kandidat sposoban da upravlja motornim vozilom. Tek nakon toga može da se krene sa časovima praktične obuke, s tim što se na praktični deo ispita ne može izaći bez položene obuke za prvu pomoć. Ukratko, sve su to preduslovi koji se moraju ispuniti da bi se prešlo iz jedne u drugu fazu polaganja za sticanje vozačke dozvole.

Teorijska obuka i teorijski ispit

Nekada davno potpuno nezamislivo, ali u poslednjih desetak godina obaveza je da kandidat sluša teorijsku nastavu o saobraćajnim pravilima i određenim problemskim situacijama u vožnji. Kandidat je u obavezi da pohađa nastavu, koja se uglavnom odigrava u prostorijama izabrane auto škole. Mora da ispuni fond od 40 časova, s tim što u jednom danu ne sme slušati više od tri časa. Tek nakon toga može pristupiti polaganju teorijskog dela ispita, odnosno takozvanih testova vožnje, takođe u prostorijama auto škole, na njihovim računarima. Rezultati na teorijskom ispitu poznati su odmah nakon završetka ispita.

Dobijanje lekarskog uverenja

Ovaj deo oduvek je bio obaveza  u proceduri dobijanja vozačke dozvole, jer bez potvrde da je kandidat sposoban za upravljanje vozilom ne može se krenuti na praktičnu obuku. Dobijanju lekarskog uverenja prethodi nekoliko pregleda (očni, psihijatra, opšti…). Kad se položi teorijski ispit i dobije lekarsko uverenje, tek onda se može pristupiti praktičnoj obuci.

Prva pomoć – obuka i polaganje ispita

Da bi se krenulo sa praktičnom obukom, kandidat treba da odsluša osam teorijskih časova iz prve pomoći i dobije potrebno znanje kako da se ponese u situaciji kada je učesnik u saobraćaju povređen, odnosno da zna da mu pomogne. U izabranoj instituciji koja je ovlašćena da drži ovakvu obuku, nakon predavanja polaže se ispit i nakon toga se može krenuti sa praktičnom obukom.

Praktična obuka i praktični deo ispita

 Praktična obuka podrazumeva 40 obaveznih časova vožnje. Kandidat sa instruktorom kreće obuku pre svega na poligonu, gde se uvežbavaju osnovne radnje (startovanje motora, kretanje napred i u rikverc, okretanje, parkiranje…). Nakon toga obučavanje se nastavlja na saobraćajnica, odnosno kandidat izlazi sa instruktorom u saobraćaj, gde će uvežbavati rute koje će biti ponuđene na praktičnom ispitu. Ispit se sastoji iz dva dela: polaganje na poligonu, zatim, izvlačenje ispitnog pitanja, odnosno rute za vožnju. Kada se položi ovaj deo ispita, kandidat može da podnese zahtev za vozačku dozvolu, noseći dokumentaciju o svojoj uspešnoj obuci iz auto škole.