2
феб

Detektori opasnih gasova: jedinstvena instalacija i upotreba

Koliko često razmišljamo o tome da smo svakodnevno izloženi nevidljivoj emisiji gasova u radnoj okolini ili udobnosti našeg doma? Verovatno ne tako često. Ipak, njihovo prisustvo u prostoru u kom boravimo je od velikog značaja. Neki od ovih gasova su bezazleni za naše zdravlje, dok su ostali već pri blago povišenoj koncentraciji ili u kombinaciji sa drugim gasovima opasni za naš organizam, ali i za okolinu. U opasne gasove spadaju zapaljivi, odnosno eksplozivni, i otrovni gasovi.

Zapaljivi gasovi izazivaju eksplozije i požare, koji mogu dosegnuti ogromne razmere. Do ovih reakcija dolazi usled kontakta zapaljivih gasova sa drugim zapaljivim supstancama (gasom ili prašinom), oksidacionim supstancama (npr. kiseonikom) ili određenim energetskim izvorom (vrućom tačkom, varnicom). Neki od gasova ove vrste su vodonik, metan, propan-butan, acetilen, etilen, amonijak, etanol, metanol, toluen i pentan. Najčešće se pojavljuju u postrojenjima poput kotlarnica, rudnika i skladišta nafte i gasa.

Kratkotrajna izloženost otrovnim gasovima uzrokuje razne zdravstvene tegobe poput mučnine, vrtoglavice, glavobolje, umora i pospanosti. Dugotrajna izloženost ima smrtonosne posledice praćene halucinacijama i gubitkom svesti. Ovoj vrsti gasova pripadaju ugljen-monoksid, ugljen-dioksid, sumpor-vodonik, azot-monoksid, azot-dioksid, hlorovodonična kiselina, kiseonik, hlor i amonijak. Emisija otrovnih gasova je karakterisična za rudnike, garaže, skloništa i podzemne prostore.

Detekcija opasnih gasova savremenom tehnologijom

Možda bismo mogli da nazovemo ironijom to što ovaj „tihi ubica“ uspeva da navedene negativne efekte sprovede u delo zahvaljujući svom fizičkom nedostatku – ovi gasovi nemaju boju, miris, ni ukus. Zbog toga je ljudima veoma teško da prepoznaju njihovo prisustvo čulima, a još teže da na vreme spreče njihov povećan priliv u sredinu u kojoj boravi čovek, time i posledice koje sa sobom nosi njihova interakcija sa drugim štetnim agensima. Srećom, tu gde naša čula ne uspevaju da stanu u prvu liniju odbrane, stupa na scenu moderna tehnologija.

 

 

Naime, najuspešniji metod prevencije požara, eksplozije i trovanja gasovima koji nemaju prepoznatljive karakteristike je detekcija ovih gasova visoko-specijalizovanim detektorima. Reč je o uređajima koji otkrivaju prisustvo dima i opasnih gasova na osnovu promene vrednosti ključnih parametara – temperature i koncentracije opasnih supstanci. Još jedna podjednako važna uloga detektora je signalizacija. U slučaju da Vaš detektor konstatuje porast pretećeg faktora koji može izazvati eksploziju, požar ili drugi negativan ishod, aktiviraće se alarm koji će Vas obavestiti o promeni koja se desila i bićete u mogućnosti da na vreme odreagujete i zaštitite sebe i ljude u svojoj blizini od neželjene opasnosti.

Mudar izbor detektora za otkrivanje opasnih gasova, uz pravilan odabir lokacije za njegovu ugradnju, učiniće da bezbrižno provodite vreme unutar i van objekta u kom je prisustvo opasnih gasova svakodnevica. Videomont u svojoj ponudi sadrži uređaje i sisteme koji na efikasan i pouzdan način rešavaju problem Vaše bezbednosti i bezbednosti Vaših privatnih objekata, kao i javnih objekata svih dimenzija.

Linijski detektor FireRAY ONE (Vds)

Ako Vam je pored kvaliteta detektora važna i jednostavna instalacija, onda je model FireRAY ONE optimalan uređaj za Vaš prostor. Ovaj standalone linijski detektor osmišljen je tako da efikasno obrađuje informacije iz Vašeg okruženja sa prioritetom jednostavne ugradnje i brze instalacije, koje može da uspešno izvrši jedna osoba.

Dodatna prednost ovog modela je jednostavna upotreba. Složeno rukovanje delikatnim aparatima postaje stvar prošlosti, a posebno je nepoželjno kada se radi o uređajima koje svakodnevno koristimo. Za rukovanje FireRAY ONE detektorom nije Vam potrebno prethodno iskustvo, niti upotreba specijalnih alata.

Ovaj model pruža vam unapređenu Auto-Alignment™ funkciju, koja vam omogućuje da obezbedite svoj prostor usmeravanjem lasera ka reflektoru, pri čemu će se sam podesiti 8 puta brže od ranijih verzija. U sklopu uređaja nalazi se integrisani korisnički interfejs, svič i tasteri za podešavanje poravnavanja, kao i prekidači za podešavanje jačine zvuka alarma.

Na jednostavan način možete da pratite stanje ispravnosti rada sistema u Vašem prostoru pomoću indikatora statusa sistema. Normalan status označiće Zeleni LED treperenjem u trajanju od 10 sekundi. Na alarm stanje ukazuje crveni LED treperenjem tokom 10 sekundi, a stanje greške obeležiće žuti LED koji treperi 10 sekundi u slučaju prepreke, odnosno 5 sekundi za zaprljanost. Praćenjem ovih jednostavnih signala u svakom momentu možete biti sigurni u pouzdanost Vašeg uređaja.

Još jedna dobra vest za Vas je jednostavno čišćenje uređaja. FireRAY ONE odlikuje se ravnom prednjom površinom sa ugrađenom i zaštićenom optikom. Budite bez brige prilikom čišćenja optike, jer ono ne utiče na poravnanje sa reflektorom.

Vrhunske performanse i jednostavnost upravljanja su savršen spoj za uspešno održavanje statusa bezbednosti u Vašem prostoru. Neupadljiva i elegantna konstrukcija FireRAY ONE uređaja čini da se on bez poteškoća uklopi u sve ambijente. Bezbednost nikada nije bila jednostavnija.