7
сеп

Frekventni regulator

Svakoga dana tehnologija napreduje, što podrazumeva i olakšavanje života mnogim ljudima, budući da se na tržištu pojavljuju uređaji, koji imaju za cilj da to učine. Jedan od uređaja koji i te kako mnogima olakšava poslove jeste i takozvani frekventni regulator. A da bi neko mogao da izvuče maksimum iz jednog takvog uređaja, najpre mora biti upoznat sa njegovim osnovnim karakteristikama i pravilnim načinom korišćenja. Zatim je vrlo važno da, kao i za svaki drugi uređaj, ima na umu da on ima ne samo prednosti, već i mane, pa tek kada sve to bude sagledao, moći će da ga koristi na pravilan način i u velikoj meri olakša proizvodni proces, odnosno rad određene mašine.

U osnovi, elektronski uređaj, koji se koristi za upravljanje trofaznih asinhronih motora i to brzinom, kojom prilikom taj uređaj pretvara, inače konstantne veličine, ulazni mrežni napon i frekvenciju, u promenljive veličine naziva se frekventni regulator. 

Iako postoje i drugačiji nazivi, mahom preuzeti iz engleskog jezika, kod nas se koristi pojam frekventni regulator. Najčešće se nalaze kao Variable frequency drives (VFD), Adjustable speed drives, kao i pod nazivom inverter. 

Koju funkciju ima frekventni regulator ?

Najjednostavnije bi bilo reći da je osnovna funkcija svih frekventnih regulatora da upravljaju brzinom trofaznih asinhronih motora. 

Zatim, oni imaju i mogućnost da mnoge druge funkcionalnosti integrišu. A pod tim se misli na procesno upravljanje u zatvorenoj petlji, kao što je na primer opcija održavanja konstantnog pritiska u cevi. Takođe, ovi uređaji štite motor u velikoj meri, a frekventni regulator ima i mogućnost podešavanja brzine. 

Izuzev toga treba napomenuti da se uz pomoć ovih uređaja može vršiti i kontrola rada uz pomoć različitih interfejsa. Zapravo se kontrola može vršiti i ručno i daljinski, što sve zavisi od tipa samog uređaja. Kada je u pitanju kontrola koja se vrši ručno, na samom regulatoru postoji taster koji se za to koristi, dok kada je u pitanju daljinska kontrola, to se vrši putem različitih interfejsa i uglavnom se odnosi na takozvani komunikacioni interfejs. 

Šta su novo doneli frekventni regulatori?

Sve do momenta dok nije počeo da se koristi frekventni regulator, korišćeni su elektromotori, sa ciljem automatskog upravljanja. Zatim je došlo do razvoja ovih proizvoda, što je dovelo do mnogo kvalitetnijeg i boljeg upravljanja brzinom trofaznog asinhronog motora. 

Brojne su prednosti korišćenja ovog uređaja. Na prvom mestu, frekventni regulatori štede energiju. Primarno se pod tim misli na štednju energije na pogonima koji uključuju ventilatore i pumpe, kada je utrošak energije potpuno isti kao treći stepen brzine. Samim tim se troši i manje energije u konkretnom pogonu. 

Sledeća prednost koju frekventni regulatori imaju jeste mogućnost podešavanja brzine u okviru procesa proizvodnje. Na taj način ne samo da se smanjuju troškovi održavanja, već se u velikoj meri povećava i produktivnost. Samim tim što se smanjuju troškovi održavanja, sve to utiče i na mnogo bolje radno okruženje. 

I uz sve to, jedna od vrlo značajnih prednosti koju frekventni regulator ima jeste i puna kontrola brzine, koja se zahvaljujući definisanom broju i startovanja i zaustavljanja može u velikoj meri smanjiti. Zapravo se zahvaljujući ovim uređajima koristi i lagano ubrzavanje i lagano usporavanje, pa samim tim se u mašinskim sklopovima mnogo ređe javljaju nagli udari i naprezanja.