16
јан

Hidroizolacija – zaštita koja daje rezultate

Izgradnja objekata vrši se u skladu sa predviđenim urganističkim i drugim planovima, kao i potrebama vlasnika. U svakom trenutku, teži se ostvarenju maksimuma kvaliteta, trajnosti i funkcionalnosti, bilo privatnih ili poslovnih zgrada. Zaštita objekata od raznolikih uticaja, veoma je važna za održavanje svih funkcija na maksimumu. 

Objekti se štite najčešće od: požara, poplave, uticaja temperaturnih raspona, obijanja i pljačke, kao i mnogo toga drugog. Jedan od značajnih načina zaštite svih tipova građevina, jeste hidroizolacija. Predstavlja sistem koji objekte čini otpornim na vodu, vlagu i paru, kao i pojavu mikroorganizama i drugih stranih materija u unutrašnjosti prostorija. Hidroizolacija je mnogo više od sloja zaštite na kućama i zgradama.

Šta predstavlja hidroizolacija?

Već je prethodno navedeno da je hidroizolacija način zaštite objekata od prodiranja vode, vlage, pare i pratećih stranih materija u unutrašnjost. Radi se o sistemu u kojem se uspostavlja zaštitni sloj na objektima i njihovim delovima: krovovima, svim zidovima, ili u pdručju ispod nivoa zemlje, odnosno suterenima. 

Hidroizolacija može da bude formirana u vidu zaštitnog premaza, ili sloja materijala koji se stavlja na objekte. Najvažniji deo zaštite odnosi se na prostorije koje su u dodiru sa temeljom, nivoom ili su čak smeštene ispod nivoa zemlje. Takođe, postoje građevinske konstrukcije koje su kontinuirano u dodiru sa vodom, i u ovom slučaju hidroizolacija je apsolutno neophodna. Omogućava prevenciju i saniranje mogućih šteta koje bi nastale prodiranjem vlage ili vode.

Kakva hidroizolacija može biti?

Hidroizolacija se može sprovoditi na različite načine. Može se vršiti bitumenom, različitim tečnostima, a odvojeno se vrši zaštita balkona i podruma. Bitumen je gust materijal koji je i osmišljen kao visoko zaštitni sastav. Lepljiv je, vodootporan i rastegljiv. Ima veliku ulogu priliom izgradnje krovora, ali i ugradnje brodskog poda. Hidroizolacija bitumenom vrši se iz razloga što onda voda ne može da prodire u unutrašnjost, već se niz krovove sliva izvan dodira sa konstrukcijom. Pored ovog načina, hidroizolacija različitm tečnostima podrazumeva premazivanje krovova ili zidova, bilo stambenih ili poslovnih namena. 

Hidroizolacija tečnostima spada u kategoriju najčešćeg načina zaštite svih objekata. Premaz je specijalno osmišljen, monolitni i najčešće se stavlja na konstrukciju krova. Nakon sušenja postaje čvrst zaštitni sloj, koji izgleda poput gume i može se rastezati i širiti bez bilo kakvog oštećenja. Hidroizolacija tečnostima je veoma jeftin način za zaštitu objekata, i to više od dve decenije. 

Kakva je hidroizolacija podruma i balkona?

Za razliku od hidroizolacije krovova koja se najčešće vrši različitim premazima, kada se radi o podrumu situacija je nešto drugačija. Hidroizolacija u okviru prostorija ispod nivoa zemlje vrši se uz različite tehnike i materijale koji imaju zadatak da spreče prodiranje vode u unutrašnjost prostorija. Najčešće se usavršavaju odvodne instalacije, uz korišćenje specijalnih pumpi koje preusmeravaju vodu izvan prostorija. I u ovom slučaju hidroizolacija obuhvata upotrebu različitih premaza, ali oni često nisu dovoljni. Zato se dodatno koriste specijalne pločice i listići za drenažu. 

Kada se radi o balkonima, hidroizolacija se vrši uz pomoć silikonske mase. Prvo je neophodno očistiti površinu na terasi ili balkonu, a zatim se silikonom pune sve pukotine. Nakon toga, hidroizolacija se uputpunjuje stavljanjem premaza razređenog silikona na nevidljive pukotine. Prozirni sloj silikona predstavlja završni nivo, sa kojim je hidroizolacija balkona potpuna. 

Zaštita od prodiranja vode u prostorije moguća je ukoliko se uspostavi adekvatna zaštita, odnosno hidroizolacija. Ona se može realizovati različitim premazima poput bitumena, silikona i drugih tačnih struktura. Hidroizolacija je efikasan način da se prostorije zaštite od vode, i veoma je delotvorna dugi niz godina.