12
феб

Isplativost uglja kao resursa bez kojeg su delatnosti nezamislive

Energenti prirodnog i prerađenog porekla predstavljaju važan element bez kojeg je nezamislivo obavljati delatnosti, dobijati potrebnu temperaturu i energiju, ali i toplotu u domaćinstvu. Ugalj je značajan izvor toplote koji postiže visoku i intenzivnu temperaturu, a pored drveta, gasa i peleta, osnovni je energent za sistem grejanja i industrijske delatnosti. 

Danas su cene uglja podložne promenama i oscilacijama usled delovanja tržišnih faktora, odnosno promene odnosa ponude i tražnje na regionalnom i svetskom nivou. Svakako, ugalj je i u modernom vremenu veoma isplativ energent i resurs neophodan za obavljanje teških industrijskih i mnogih drugih delatnosti, u brojnim privrednim granama.

Značaj uglja za obavljanje delatnosti i grejanje u domaćinstvu

Ugalj predstavlja veoma primenjiv, koristan i isplativ energent za dobijanje potrebne toplote u prostoru. Zahvaljujući efikasnom sagorevanju i obimnoj snazi, ugalj obezbeđuje odličnu temperaturu koja je neophodna za svakodnevnicu, a često se kombinuje uz kotlove na pogon drveta u cilju produžetka trajanja toplotnog efekta. 

Takođe, neizostavan je energent koji stvara više od dve trećine energije u termoelektranama, dok složene industrijske procedure podrazumevaju nabavku mrkog, kamenog ulja ili lignita. Velikom značaju doprinose i uvek povoljne cene uglja, uz određeni stepen oscilacija tokom i izvan sezone, ali je generalno resurs isplativ i apsolutno potreban za obavljanje brojnih delatnosti. 

Karakteristike uglja kao resursa neophodnog u svakodnevnici

Kao vrsta sedimentne stene izrazito tamne boje, kompaktne strukture i visokog stepena čvrstoće, ugalj se koristi kao fosilno kvalitetno gorivo za grejanje. Zahvaljujući izuzetnoj teksturi i moći sagorevanja koja emituje visoke temperature, ugalj je dostigao vrhunac korišćenja tokom 2013. godine. Da bi se održala zaštita životne sredine, ugalj se često kombinuje sa drugim energentima iz prirode, na isplativ i efikasan način. 

Konkretno, cene uglja danas su na optimalnom nivou i može se priuštiti kako za domaćinstva, tako i za pogone i industrijske delatnosti. Najčešće se koriste mrki, kameni ugalj i lignit, koji se međusobno razlikuju prema kalorijskoj vrednosti, brzini sagorevanja i obimu emitovane toplote. 

Cene uglja kao pokazatelji isplativosti i efikasnosti korišćenja

Kada se analizira cena uglja na domaćem tržištu, ona u velikoj meri zavisi od obima ponude i tražnje, kao i rangova na svetskom nivou. Generalno, pred grejnu sezonu 2021. godine cene uglja kretale su se na nivou i višem od 100 evra, odnosno okvirno preko 12.000 dinara po toni. Takođe, u maju mesecu prošle godine sve do avgusta, cena uglja kretala se između 15.000 i 26.000 dinara za jednu tonu. 

To pokazuje poskupljenje za više od 70% neposredno pred samu jesen. U odnosu na jesen, danas se analizira osetni pad cena uglja i za više od nekoliko hiljada dinara, odnosno okvirno iznosi na tržištu iznosi između 9.000 i 10.000 za tonu. U svakom slučaju, blagovremena nabavka energenata pre sezone obezbediće odlične finansijske uštede.

Ugalj predstavlja vrstu energenta i resursa koji karakteriše isplativost, efikasnost i široka rasprostranjenost primene u današnjem vremenu, što pokazuje visoka tražnja na svim tržištima. Zahvaljujući odličnoj korisnosti, ali i sjajnoj ceni uglja za jednu tonu, može se nabaviti u potrebnim količinama, uz blagovremenu isporuku sa stovarišta na potrebnu adresu.