8
јун

Kada je dozvoljeno isticanje zastave Srbije?

Da li znate da u Srbiji postoji Zakon o državnim znamenjima? A šta donosi ovaj zakon? Reč je o pravnom aktu kojim je jasno propisano kada i kako sme da se koristi srpska trobojka. Prema Zakonu o državnim znamenjima definisano je da se na privatnoj kući ne može naći državni simbol.

A zastave Srbije vijore se na brojnim događajima i manifestacijama. Doček sportista i proslava osvojenih medalja ne može da se zamisli bez zastave Srbije. Njome se ogrću ne samo navijači, građani Srbije tokom slavlja na ulicama, već se vijori trobojka i na srpskoj svadbi. Ali zastave Srbije se nalaze i na brojnim konferencijama ili tribinama, ali treba napomenuti da se zastave Srbije ne smeju koristiti kao dekoracija ili draperija, jer je reč o državnom simbolu. Zbog toga je u Zakonu o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne jasno definisano kako, kada i na kojim mestima zastave sme da se koristi.

Razlika između državne i narodne zastave Srbije

Ako niste znali postoji državna i narodna zastava Srbije, a između ove dve zastave Srbije postoji jasna razlika. Zastava je u razmeri tri prema dva, a pošto građani često ne prave razliku između narodne i državne zastave Srbije cena može biti velika jer se onda se nenamerno i kriše propisi o njenoj upotrebi i postavljanju. A zakon jasno kaže da se državna zastava može naći isključivo na državnim institucijama i samo državne institucije smeju da je koriste. Građanima upotreba državne zastave nije dozvoljena.

A po čemu se razlikuje državna od narodne zastave Srbije?

Obe zastave poseduju tri polja boja, crveno, plavo i belo polje. Državna zastava poseduje grb i polja sa crvenom, plavom i belom bojom su horizontalna i istih su visina, dok se gbr nalazi na sredini. Narodna zastava ima tri polja boja, reč je o horizontalnoj trobojki koja ima polja istih visina i visoka je dva metra, a dugačka tri metra.

Državnu zastavu građani ne smeju da kače na kuće niti ih firme smeju isticati. Na svadbama se zastava sa grbom ne sme upotrebljavati, kao ni na drugim proslavama, poput slavlja na ulicama prilikom dočeka sportista. U tim prilikama se koristi narodna zastava, jer je reč o opštenarodnim veseljima, a ne o državnim ceremonijama.

Zakon jasno kaže da trobojka ne sme da služi kao prostirka, podmetač ili zavesa i ne sme da se postavi tako da dodiruje tlo. Ne sme ni da se služi kao prekrivka za automobile, niti kao dekoracija za konferencijske stolove i tribine. Zakon o državnim znamenjima često krže i državne institucije koje nisu postavile trobojku na pravi način. Posebno se napominje da pri vertikalnom kačenju državnog obeležja, crvena boja mora da bude isključivo do koplja.

Najčešće greške pri isticanju zastave Srbije

Prilikom postavljanja srpske zastave često se greši i na taj način se poredak narušava. Zastava treba da se nađe sa desne heraldičke strane, odnosno sa gledaočeve leve strane. Opštinske zastave se kače sa leve heraldičke strane.

Upotreba pocepanih i oštećenih zastava je zabranjena, a zakonom je devinisano i da se trobojka isključivo ističe za vre,e obdanice, a tokom noći i za vreme loših vremenskih prilika zastava se ne sme isticati.