21
јан

Kada je potrebno ambulantno praćenje krvnog pritiska?

                         

Holter pritiska je odličan način praćenja optimalnih dnevnih vrednosti krvnog pritiska. Merenja se vrše tokom 24 časa, kako bi se ispratile sve promene. Holter pritiska se realizuje iskuljučivo prema uputima lekara. Pacijent može jedino sugerisati kao ppredlog ovu vrstu merenja. Moguće je ove analize obaviti i u državnim i u privatnim klinikama. 

Za šta se sve koristi holter pritiska?

Ambulantno praćenje krvnog pritiska se sve više koristi da bi se utvrdilo koliko dobro neki antihipertenzivni lekovi mogu da kontrolišu visok krvni pritisak. U nekim slučajevima, antihipertenzivni lekovi ne kontrolišu krvni pritisak efikasno tokom celog dana i noći. Lekar će možda morati da prilagodi propisanu dozu ili vreme kada se lek daje, u zavisnosti od obrasca krvnog pritiska pacijenta. U drugim slučajevima može biti potrebno više od jednog leka za stabilizaciju krvnog pritiska.

Holter pritiska takođe može pomoći da se predvidi verovatnoća kardiovaskularnih (krvni sudovi u srcu) i cerebrovaskularnih (krvni sudovi u mozgu) bolesti povezanih sa hipertenzijom i oštećenjem organa. Holter pritiska može biti pogodan i u situacijama, kao što su: trudnice sa hipertenzijom, ljudi sa „graničnom“ hipertenzijom, poteškoće u kontroli krvnog pritiska lekovima, promene krvnog pritiska zbog drugih lekova, promene u lekovima na recept koje mogu uticati na krvni pritisak, epizode ​​nesvestice ili hipotenzija (nizak krvni pritisak).

Koje su prednosti 24-časovnog merenja krvnog pritiska?

Holter pritiska može isključiti hipertenziju belog mantila, tako da se ljudima ne daju nepotrebni recepti za lekove za snižavanje krvnog pritiska. Takođe, može otkriti maskiranu hipertenziju, tako da ljudi dobijaju lekove potrebne za visok krvni pritisak. Učestalost moždanog udara, srčanih bolesti i oštećenja organa usled hipertenzije, može se smanjiti i preduprediti kod pacijenata koji su tome skloni. Ambulantno praćenje takođe može biti korisno u proceni odgovora pacijenta na dugodelujuće antihipertenzivne lekove.

Koji su nedostaci 24-časovnog praćenja krvnog pritiska?

Možda ćete osetiti neku nelagodnost zbog holtera pritiska. Zbog stalnog naduvavanja manžetne može izazvati bol u nadlaktici. Očitavanje krvnog pritiska tokom noći može ometati vaš san. Manžetna takođe može da iritira kožu i izazove blagi osip na ruci koji obično nestaje sam od sebe. U najvećem broju slučajeva, 24 – časovno praćenje krvnog pritiska je pokriveno zdravstvenim osiguranjem. 

Kako se evidentiraju 24-časovna ambulantna merenja krvnog pritiska?

Očitavanja krvnog pritiska se mere neprekidno tokom perioda od 24 sata. Nosite uređaj koji je, otprilike, iste veličine kao prenosivi radio. Uređaj je pričvršćen za kaiš ili pojas koji se nosi na telu. On prikuplja informacije tokom 24-časovnog perioda koje će kasnije biti prenete na računar. Nosite BP manžetnu koja je pričvršćena za uređaj oko vaše nadlaktice. (Mažetna se može nositi ispod odeće tako da nije vidljiva.) Ona se naduvava u određenim intervalima tokom dana i noći.

Možda će vam biti rečeno da vodite dnevnik kako biste beležili svoje dnevne vrednosti. Ovo može pomoći u uočavanju razlika, odnosno, kako se promene vašeg krvnog pritiska menjaju zavisno od vaših aktivnosti ili odmora. Nakon 24 sata, možete ukloniti uređaj i manžetnu za krvni pritisak i vratiti opremu u svoju kliniku ili ordinaciju. Računar analizira očitavanja i generiše rezultate.