13
јун

Koje su usluge najčešće uključene u cenu domova za stare

Starački domovi su poslednjih nekoliko godina sve popularniji. I to nije zato što sada ima više onih ljudi koji žele u starački dom ili onih ljudi kojima je potreban starački dom. To je samo zato što su mnogi ljudi postali otvoreniji i spremni da se usude da svoje bližnje smeste u staračke domove. Na to je naravno uticala i raznovrsna ponuda staračkih domova, ali i unapređenje njihovih usluga i samog izgleda doma. Dakle, prevashodno je važno izgraditi dobru reputaciju, a mnogi starački domovi su to uspeli. Ipak, ukoliko prvi put treba neko od vaših bližnjih treb da postane korisnik doma za stare, onda treba da znate koje sve to usluge, osnovne usluge ulaze u cenu.

Usluge socijalnog radnika

Svaki starački dom mora da ima minimum jednog socijalnog radnika. Njegova uloga jeste da primi korisnika, ali to je čista formalnost. Mnogo značajnija njegova uloga tiče se podrške koju pruža samom korisniku. Naime, socijlani radnik pomaže svakom korisniku da se uklopi u tu već postojaću grupu. Nije nijednom čoveku lako da dođe među nepoznate ljudi i da se sam uklapa. Dakle, socijalni radnik će razgovarati sa novim korisnikom, obratiće pažnju na njegove navike, na njegove mogućnosti, pokušaće da mu pomogne da prevaziće neke teškoće koje ima. Takođe, socijalni radnik će veoma voditi računa da korisnik uvek budu u kontaktu sa porodicom. Dakle, to je najvažnija osoba sa kojom ćete imati kontakt kao osoba koja smešta svog najmilijeg u starački dom.

Zdravstvena nega

Naravno, druga veoma važna stavka, a možda najvažnija jeste činjenica da korisnici staračkih domova imaju zdravstvenu negu. I to naravno ulazi u cenu. Medicinski radnici su tu da brinu o potrebama korisnika. Naime, medicinski radnici se brinu o terapiji koju prima korisnik, brinu se o tome da korisnik uvek na vreme uzima svoju terapiju i u tome mu pomažu ukoliko korisnik to ne može sam. Takođe, oni vrše razne vrste nekih kontrola, provera opšteg stanja, odnosno mere temperaturu i pritisak korisnika, mere im puls, previjaju ih, menjaju kateter i slično. Dakle, sve ovo ulazi u redovnu cenu. Oni prate i njihovo stanje i ukoliko se dogodi da se stanje nekog korisnika naglo pogorša, onda su zaposleni u staračkim domovima u obavezi da pozovu hitnu pomoć, ali će im naravno u tom trenutku pružiti svu potrebnu negu.

Pomoć u održavanju lične higijene

Nije samo zdravstvena nega ta koja je važna. Korisnicima se jednako pomaže kada je u pitanju lična higijena. Dakle, svim nepokretnim korisnicima se pomaže kada je u pitanju obavljanje aktivnosti u toaletu. Zatim, kada su muški korisnici u pitanju, onda se njima pomaže prilikom brijanja. U staračkim domovima i te kako mora da se vodi računa o higijeni, zato se pažnja mora obraćati i na one korisnike koji samostalno mogu da obavljaju sve aktivnosti u vezi sa tim.

Ishrana

Naravno i svi obroci, kao i užina je uključna u cenu u staračkim domovima. Postoji tri obroka u staračkim domovima, kao i dve užine. Postoji i trpezarija, odnosno kuhinja gde se hrana služi. U cenu ulaze i oni obroci koji se specijalno spremaju za određene korisnike koji ne smeju da jedu hranu kao i ostali, već su na nekom posebnom režimu.