25
јан

Koji promo materijal ima najbolji efekat?

Nekako se uvek pred novogodišnje praznike u mnogim kompanijama povede pitanje o tome kakav bi reklamni materijal trebalo da bude korišćen i za klijente, odnosno kupce proizvoda ili korisnike usluga, ali i za poslovne partnere. Naravno da mnoge kompanije i te kako vode računa o tome da u toku cele godine imaju reklamni materijal, koji će poklanjati kako svojim klijentima, odnosno kupcima proizvoda, tako isto i predstavnicima kompanija sa kojima ostvaruju saradnju.

Ali je ipak Nova godina trenutak kada to mogu da poklone i budućim, odnosno potencijalnim korisnicima usluga ili kupcima nekog proizvoda. 

Na tržištu postoji obimna ponuda reklamnog materijala, pa se može reći da nije baš tako lako izabrati onaj, koji će imati najbolji efekat. 

Zato bi trebalo najpre uraditi analizu poslovanja, ali isto tako i analizirati klijente, odnosno njihove potrebe. A to isto se odnosi i na poslovne partnere, jer je potrebno da reklamni materijal bude sa puno pažnje odabran. 

Rokovnici sa logoom kompanije 

Ukoliko neka firma želi da uloži novac, kako bi imala adekvatan reklamni materijal, onda su rokovnici i planeri sa logoom definitivno jedna od najboljih opcija. 

Međutim, s obzirom na to da je u pitanju reklamni materijal koji je ipak skuplji, to se obično kompanije ograničavaju u količini. Isto tako tom prilikom vode računa i o tome u čijim rukama će kasnije biti rokovnici sa logoom njihove kompanije. 

Reklamne majice 

U zavisnosti od toga čime se tačno određena firma bavi, menadžment bi trebalo da donese odluku o tome da li reklamne majice mogu da imaju adekvatan efekat na potencijalne klijente, odnosno na ukupno poslovanje određene kompanije. 

Svakako treba imati na umu da je ova vrsta reklamnog materijala nezgodna u tom smislu što bi valjalo naručiti i ženske i muške modele. A takođe bi reklamne majice trebalo da budu dostupne i u različitim veličinama. Sve to značajno povećava i troškove određene kompanije. 

Kese i reklamni cegeri 

Naravno da sve zavisi od toga opet čime se određeno preduzeće bavi. Ukoliko je u pitanju prodaja, sasvim je sigurno da će reklamni cegeri i reklamne kese biti dobar izbor materijala za promocije. 

I ovde svakako treba imati u vidu činjenicu da je u pitanju reklamni materijal koji nije baš naročito jeftin, pa treba dobro izvršiti procenu svih parametara pre konačne odluke.

Ostali reklamni materijal 

Sve one kompanije, koje žele da imaju reklamni materijal, a da istovremeno ne ulože baš mnogo finansijskih sredstava se odlučuju na primer za hemijske, zatim reklamne upaljače, odnosno flash memorije. 

Treba naglasiti i to da kao jedna vrsta dobrog poklona za potencijale klijente može da posluži i reklamna šolja, na kojoj će, recimo da bude odštampan logo neke kompanije. 

Svakako i za ovaj reklamni materijal važi pravilo da bi trebalo najpre izvršiti adekvatnu analizu kako poslovanja, tako isto i predviđenih troškova, ali i potreba klijenata, odnosno poslovnih partnera. 

Možete biti sasvim sigurni da čak i ako se opredelite za opciju da reklamni materijal, koji ćete darovati u različitim prilikama bilo klijentima, bilo poslovnim partnerima, bude nešto sitniji, odnosno da ne budu to reklamni rokovnici ili reklamni cegeri, te reklamne kese, već reklamni upaljači, olovke i druge sitnice, sigurno ćete postići željeni efekat.