21
авг

Koristite savremene tehnologije da bište unaprediti svoje poslovanje i bili korak ispred konkurenata

Svakodnevno na tržištu možemo naći nove proizvode koji olakšavaju pojedine segmente našeg svakodnevog života ili poslovanja. U nastavku vam donosimo osnovne informacije o My Work sistemu za evidenciju radnog vremena koji se u praksi pokazao kao veoma pouzdan i precizan, i o uređaju za proveru broja šasije Regula 7505M , koje možete pronaći kod CP Security Group.

Provera auta po broju šasije pruža detaljne informacije o vašem automobilu

Vin – vehincle identify number odnosno broj šasije je broj koji ima svaki automobil. Ima 17 elemenata, odnosno kombinaciju brojeva i slova i govori o određenim karakteristikama automobila. Da bi se dobile tačne i pouzdane informacije ovaj broj mora biti neoštećen i ne prepravljan. Proveru broja šasije na nerazoran način možete izvršiti uz pomoć uređaja

Regula 7505M. Ovaj uređaj sa velikom preciznošću i pouzdanošću ispituje metalnu površinu na kojoj se nalazi utisnut broj šasije vašeg vozila, proverava broja šasije vozila, otkriva potencijalna falsifikovanja identifikacionog broja vozila, pomaže u obnavljanju originalnog identifikacionog broja vozila i vrši verifikaciju dokumenata za vozila.

Regula 7505M je pokretni kompleks, prodaje se u zaštitnom kućištu I poseduje sledeće elemente:

USB uređaj za magnetno snimanje, zatim komplet alata za magnetno kopiranje i spektralnu luminescentnu lupu Regula 4177. Ovaj uređaj je lak za upotrebu, male težine I sa lakoćom se može prenositi sa jednog mesta na drugo. Upravo to je razlog njegove sve veće primene u auto servisnim radnjama, lizing kućama, sudskim i forenzičkim jedinicama.

Sistem za evidenciju radnog vremena zaposlenih nudi precizne izveštaje o trajanju radnog dana zaposlenih

My Work odnosno elektronska evidecija radnog vremena zaposlenih je sistem koji je zadužen za praćenje vremena koje vaši zaposleni provedu na radnom mestu. Kreator My Work sistema CP Security group je vodio računa o tome da elektronska evidencija radnog vremena bude, sa jedne strane,  jednostavna za korišćenje a sa druge strane, da bude pouzdana i da pruža detaljne i precizne informacije o provedenom vremenu na radnom mestu. 

Naime, reč je o sistemu koji se postavlja u mala, srednja i velika preduzeća. Zaposleni u preduzećima koja koriste sistem za evidenciju radnog vremena poseduju odnosno ID kartice, privesci ili stikeri na osnovu kojih se, uz pomoć ID čitača beleži radno vreme zaposlenih. Ova dva elementa sistema su veoma jednostavna za instalaciju i korišćenje. Pored ova dva elementa, My Work sistem obuhvata i CLOUD WEB aplikaciju i Android i IOS mobilnu aplikacija  uz pomoć kojih pristupate izveštajima tokom 24 časa svakog dana, sa bilo kog mesta. Treba napomenuti da ovaj sistem ima dostupnu tehničku podršku svakod dana u trajanju od 24 časa. 

Kako fuknkcioniše sistem za evidenciju radnog vremena zapolsenih?

Ovaj sistem menadžmentu obezbeđuje dve vrste izveštaja: zeleni izveštaj u kome se vodi evidencija o zaposlenima koji su radili prekovremeno, i crveni izveštaj koji evidentira radnog vremena zaposlenih koji su zakasnili na posao, otišli ranije sa posla ili su prekoračili vreme predviđeno za pauzu. 

Ovakvi sistemi su se pokazali kao veoma dobri kroz praksu jer pokazuju koje su slabe karike u kolektivima, odnosno pojedince koje je potrebno dodatno motivisati kako bi radili svoje puno radno vreme i na taj način dali što veći doprinos kompaniji u kojoj su zaposleni.