22
јун

Neoperativno lečenje diskus hernije

Klinička praksa beleži sve veći broj mlađih pacijenata u Srbiji koji se javljaju zbog problema sa diskus hernijom. Razlozi koji dovode do ovakvog stanja su brojni: savremeni način života koji je dosta statičan i koji je drastično smanjio kretanje ljudi, sedetarni način rada, nedostižni ideali atraktivnosti tela zbog kojih ljudi nepravilno treniraju i izlažu se prevelikim naporima, ali i drugi faktori koji utiču na sve veće zdravstvene probleme povezane sa kičmom.

Dugotrajno zanemarivanje bolova u kičmi izazvanih diskus hernijom može voditi do operativnog zahvata, koji odlikuje težak rehabilitacioni period. Ipak, ako već dođe do nastanka diskus hernije, postoje i druga efikasna rešenja sa kojima treba početi na vreme.

Dekompresiona terapija kičme

Dekompresiona terapija kičme prvenstveno se bazira na lečenju diskusa u krsnom ili vratnom delu kičme kod pacijenata koji ne žele da izbegnu invazivne i visokorizične operativne metode lečenja. Dekompresiona terapija kičme ima dugu prošlost – oko 50 godina. Njeni pozitivni rezultati bili su skrajnuti i nedovoljno iskorišćeni. Poslednjih godina nalazi sigurnu i dugotrajnu primenu u medicini, pre svega zbog usavršavanja tehnike. U svom radu primenjuju je ortopedi, fizijatri i neurolozi. Dekompresiona terapija kičme daje odlične rezultate, u vidu značajnog smanjenja ili potpunog uklanjanja bolova, kod osoba koje boluju od diskus hernije.

Fizikalna terapija

Postoje brojne indikacije koje zahtevaju primenu fizikalne terapije, jednja od njih je i diskus hernija. Fizikalna terapija podrazumeva upotrebu različitih agenasa kao što su: magnet, struja, svetlo i zvuk. Svi oni se u određenoj meri u zavisnosti od zdravstvenih tegoba upotrebljavaju preko kože. Fizikalna terapija je svoju primenu našla kod različitih i brojnih povreda: upale mišića i nerava, problema spinalnog bola, zarastanja mekih, koštanih i zglobnih tkiva, otoka.

Manuelna terapija diskus hernije

Prednost manuelne terapije je taktilno iskustvo koje pacijenti cene i to pre svega zbog toga što daje značajne rezultate. Zato manuelna terapija predstavlja čest i dobar izbor u lečenju tegoba izazvanim diskus hernijom. Prednosti manuelne terapije su posebno vidljive kod lečenja hroničnog ili akutnog bola u kičmenom stubu, izazvanog diskus hernijom, lumbago išijalgijom, diskopatijom itd. Pokazala se kao odlična metoda i kod problema sa uganućem zglobova ramena, šake, lakta, kolena, kuka i stopala.

Magnetna terapija u lečenju diskus hernije

Ova vrsta terapije drugačije se naziva i magnetoterapija. Odlikuju je značajne prednosti u lečenju pre svega jer je pacijenati dobro podnose i daje odlične rezultate u vidu olakšanja tegoba. Ima široku primenu: smanjuje bol (analgetsko dejstvo), smanjuje otok (antiedematozno), te ubrzava zarastanje povreda, preloma i rana (ubrzava regeneraciju tkiva) i smanjuje zapaljenske procese (antiinflamatorno dejstvo).

Kako deluje? Deluje tako što elektromagnetno polje povećava ćelijsku propustljivost. Na taj način se ubrzava metabolizam, povećava nivo hranjivih materija i kiseonika (oksigenacija) u tkivu. Pospešuje se lokalna cirkulacija, te se podstiče i ubrzava ozdravljenje pacijenata. Još jedna od prednosti magnetoterapije jeste lokalno dejstvo, na ograničenom mestu, kao i njena primena kroz odeću i gips.

Operativno lečenje diskus hernije poslednja opcija

Pored nekoliko navedenih neinvazivnih metoda i lečenja diskus hernije postoji veliki broj koje nismo opisali, kao što su: fitoterapija tj. lečenje biljem, ozonoterapija – lečenje oznom, medikametozno (tablete, gelovi, kreme i injekcije), akunpunktura itd.

Reč je o široko rasporstranjenom zdravstvenom problemu, o čemu svedoči podatak da svaki šesti stanovnik ima neki oblik diskus hernije. Uglavnom se javlja između 35. i 50. godine života. Sa tendencijom proširivanja starosne granice na mlađu i stariju populaciju.

Operativnom lečenju diskus hernije pristupa se nakon iscrpljivanja svih fizikalnih terapija i ostalih metoda i procedura koje se sprovode, a koje nisu dale rezultat. Takođe, uzima se u obzir klinička slika i nalaz magnetne rezonance. Na kraju, poslednju reč o daljem lečenju i hiruškom lečenju daje neurohirurg.

Izvor: www.zdravisimo.com