9
авг

Ometači signala u borbi protiv varanja na ispitima

Svi smo nekada došli u iskušenje da prepišemo na ispitu, u školi na kotrolnom ili da provirimo kod kolege na poslu kada ne znamo kako neki radni zadatak da uradimo. Studentima su i te kako poznati načini za varanje na kolokvijumima i ispitima, pa ne čudi što su mnogi fakulteti u Srbiji odlučili da stanu na kraj prepisivačima.

Neke studente spreči trema da se dokopaju bar klimave šestice i položenog ispita, a neki pronađu načine kako do prelazne ocene da dođu. Izgleda da se sada vodi borba između akademaca i njihovih profesora ne samo na polju znanja nego i borba u snalaženja sa tehnologijom. Danas su tehnike prepisivanje usavršene, mladi više ne prave papirne puškice nego ih čuvaju u telefonima, smanjuju skripte i tako potkovani tehnologijom izlaze na kolokvijume i ispite. Dok jedni traže načine kako da ih profesori na uhvate, na drugoj strani nastavni kadar traži načine kako da zaustavi prepisivanje i marifetluke na ispitima.

Da li zbog obimnog gradiva, nerazumevanja tokom učenja ili nezainteresovanosti studenata, danas je sve više načina pomoću kojih student žele da prevare svoje profesore. Bubice na ispitima, skripte u telefonima ili slanje tačnih odgovora postali su neizostavni deo svake generacije i jedne akademske godine. Bubice se koriste uglavnom na ispitima koji se polažu pismeno, a svaki student koji se ne snađe i biva uhvaćen mora da se suoči sa sankcijama. Uglavnom je reč o zabrani izlaska na ispit ili se student suspenduje na određeno vreme sa fakulteta.

Ometači signala na fakultetima

Neki fakulteti su odlučili da stanu potpuno na put ovakvim prevarama, pa su u upotrebi ometači signala. Ometači signala dovode do toga da student ne mogu da uspostave telefonsku vezu, a samim tim ni da koriste mobilne telefone i bubice. Na ovaj način profesori su pokušali da zaustave studente i da se isključivo okrenu sopstvenom znanju. Ometači signala za mobilne telefone mogu da upozore na prisutnost telefona i time profesori znaju da je student pokušao da prevari na ispitu.

Pošto su profesori odlučili da svojim studentima doskoče, mnogi studenti se više ne usuđuju da varaju na ispitima. Sada kada se zna da ometači signala mogu da ih brzo i lako razotrkiju manje su šanse da će se akademci usuditi da prevare svoje profesore.

Ometači signala samo su sredstvo pomoću kojeg studentskim varkama može da se stane na kraj. Iako je varanje na ispitu zabranjeno, ne postoji nijedan propis koji bi na adekvatan način regulisao sankcije za ovaj prekršaj. Iako su sankcije za varanje na ispitima zabrana izlaska neko vreme na ispit ili suspenzija na određeno vreme sa fakuteta, studenti nakon isteka kazne mogu da se vrate.

U svakom slučaju, koliko god da je zabrana izlaska na ispit, po isteku kazne student koji je varao može regularno da se vrati studiranju. Nažalost, mnogi to ne urade, jer čim su odlučili da na neregularan način polože ispit, to znači da ih predmet baš nešto ni ne interesuje, a onda ne čudi što često odustaju od studiranja kada bivaju uhvaćeni u prevari.