11
окт

Optički internet kao najbolja opcija za poslovne korisnike

Fiber-optički internet može pružiti veliku prednost kompanijama svih veličina, posebno organizacijama koje koriste cloud za aplikacije ili skladištenje podataka. Fiber u kombinaciji sa VoIP (VoIP) telefonijom je moćna kombinacija za poslovne komunikacije.

U ovom tekstu ćete saznati najvažnije prednosti koje vašoj kompaniji može doneti optički internet.

Brzina interneta

Fiber-optički internet je mnogo brži od čak i najbržih bakarnih internet veza, sa dostupnim opcijama od 5 Mbps do 100 Gbps. Tokom perioda kada se najviše pristupa internetu, vaše preduzeće ne bi trebalo da primeti da internet usporava. Istraživanje kompanije Sandisk ukazuje da spore veze na internetu koštaju zaposlene „jednu sedmicu po godini produktivnosti“. Možda vam se čini da spor internet ne troši previše vremena vašim zaposlenim, ali na duži period to uopšte nije zanemariva brojka. Vaša internet veza nikada ne bi smela da smanjuje produktivnost. To bi trebalo da bude sredstvo koje podržava želju vaših zaposlenih da rade produktivno i nešto o čemu oni uošte ne bi trebalo da razmišljaju.

Cloud pristup i internet

Od alata za upravljanje odnosima sa klijentima (CRM) do skladištenja podataka, cloud je važan poslovni alat za aplikacije, hosting i još mnogo toga. 82% organizacija sada koristi „oblak“ u nekom kapacitetu. Mogućnosti brzina i propusnog opsega optičkog interneta znače brži pristup vašim podacima i aplikacijama koji se skladište u cloud-u.

Pouzdanost

Optički internet pruža značajne prednosti u pogledu pouzdanosti u odnosu na bakarnu internet vezu zbog činjenice da su vlakna mnogo jača od bakra. Fiber-optički internet nije podložan nepovoljnim vremenskim uslovima, koji mogu oštetiti ili prekinuti prenos podataka putem bakarnih kablova. Vlakna su takođe otpornija na različita oštećenja koja mogu nastati kao posledica delovanja ljud, osim ako su vlakna fizički prekinuta. Nepouzdane internet veze mogu imati stvarne troškove za poslovanje. Bilo koji neplanirani zastoj može dovesti do potpunog zaustavljanja poslovnih komunikacija i produktivnosti. Ako vaše poslovanje podrazumeva internet konekciju, pouzdanost je neophodna.

Snaga signala

Sa tradicionalnim širokopojasnim internetom koji koristi ADSL ili Ethernet preko bakra, signal se smanjuje kako se korisnik udaljava od swtich-a. Jačina signala optičkog interneta ne smanjuje se tako brzo zbog udaljenosti. Organizacije u relativno velikim prostorima mogu imati koristi od bolje jačine signala u celom objektu. Ovo bi posebno moglo da važi za zaposlene u radnim prostorima koji se nalaze na značajnoj udaljenosti od prostorije za telekomunikacije, što je čest problem sa drugim vrstama interneta.

Simetrična brzina

„Simetrična brzina“ je izraz koji se odnosi na jednaka vremena učitavanja i preuzimanja na internet vezi. Sa optičkim internetom, vaši zaposleni mogu imati koristi od jednakog vremena učitavanja i preuzimanja. Da li je potrebna simetrična brzina? To svakako nije presudno za poslovanje, ali je korisno. TechZine piše da su poboljšanja u simetričnoj brzini poboljšanja koja odražavaju „kako se mreže stvarno koriste“. Danas je veća verovatnoća da će zaposleni učitati video sadržaj, datoteke ili telefonirati dok preuzimaju sadržaj dok rade nego što su bili pre deset godina. Simetrična brzina omogućava korisnicima da se prilagode teškim zahtevima prilikom preuzimanja i učitavanja istovremeno putem njihove veze za prenos podataka.