15
апр

Pogledajte u kojim situacijama je knjigovodstvena agencija parvo rešenje za Vas

Kada pokrećete sopstveni biznis i otvarate firmu verovatno ni ne slutite sa koliko papirologije ćete morati da se sretnete. Nakon što registrujete firmu u APR-u i otvorite sve neophodne račune, najverovatnije ćete želeti da se u potpunosti posvetitie svojoj delatnosti, kako bi što pre stekli klijente. Ako ste početnik, verovatno ćete biti paušalac, odnosno mesečni porez će Vam se zaračunavati paušalno. Pored poreza koji ćete plaćati, moraćete da placate doprinose odnosno socijalno i penziono osiguranje. Svi ovi početni koraci izazivaju stres kod pojedinaca, jer nismo svi navikli da se bavimo ovom vrstom administrativnih poslova.

Često se dešava da se preduzetnici početnici potpuno izgube u svoj papirologiji i da ne mogu na pravi način da se posvete svom biznisu. Verovatno je da ćete sve svoje obaveze moći da izmirujete sami, kada savladate sve korake, ali postoje situacija u kojima će Vam knjigovodstvena agencija biti od velike pomoći.

Usluge koje pruža knjigovodstvena agencija

Knjigovodstvena agencija pruža svojim klijentima čitav paket usluga kako bi im olakšala poslovanje. To je pre svega vođenje poslovnih knjiga i plaćanje poreza. Ovo posebno pogoduje firmama koje plaćaju PDV, pa se vlasnici istih ne moraju zamarati svim detaljima i dodatnim poslom obračuna, evidentiranja i plaćanja poreza na dodatnu vrednost.  Unajmljivanjem usluga knjigovodstvene agencije dobićete i zastupnika pred organima Poreske uprave.

Knjigovodstvena agencija obavlja i usluge obračuna plata zaposlenih umesto Vas. Ako ste jedini zaposleni u svojoj firmi ne morate voditi račua o obračunu plata. Međutim, ukoliko imate radnike, situacija je mnogo drugačija. Pored obračuna mesečnih zarada radnika, neophodno je da izmirite i svoje obaveze prema njima, odnosno da im plaćate zdravstveno i socijalno osiguranje. Radnici knjigovodstvene agencije će se, takođe, baviti prijavom i odjavom radnika, a neke čak i pripremom ugovora vezanih za radne odnose. Ovo je posebno olakšavajuća okolnost uzimajući u obzir da će mnogi od Vaših radnika imati članove porodice koji će biti osigurani preko njih pa nećete morati više puta da idete do socijalnog zbog overe zdravstvenih knjižica. Jedna od usluga koje svaka knjigovodstvena agencija pruža svojim klijentima jeste i upis radnog staža, Vašeg i svih Vaših radnika.

Knjigovodstvena agencija može da Vam olakša osnivanje DOO

Osnivanje firme za pojedinca može biti relativno jednostavan process, ali, ukoliko želite da osnujete Društvo sa ograničenom odgovornošću, situacija je malo komplikovanija. Taj deo, odnosno, sve korake na putu osnivanja Društva sa ograničenom odgovornošću Vam može znatno olakšati knjigovodstvena agencija. Ako, na primer, Vaša firma ima više osnivača, knjigovodstvena agencija Vam može sastaviti Osnivački akt, odnosno Uogovr o osnivanju preduzeća. Osnivački akt je osnovni document koji određuje strukturu Vašeg preduzeća, u njemu se detaljno opisuje udeo svakog osnivača i način podele profita. Pored toga, moraju se izraditi i dodatna dokumenta, na primer o imenovanju zastupnika, odnosno direktora preduzeća, koja će jasno definisati sve njegove obaveze. Nakon toga sledi prijava u Agenciji za privredne register, što opet ne morate da uradite sami, ukoliko angažujete knjigovodstvenu agenciju.