15
нов

Pomozite vašem detetu da što lakše savlada engleski jezik

Potreba za poznavanjem stranih jezika, a pre svega engleskog jezika, je sve veća. Zbog toga roditelji podstiču svoju decu da što ranije krenu sa usvajanjem ovog jezika. Međutim, često se javlja dilema kada je potrebno početi sa časovima engleskog za decu i koji je najbolji način za učenje engleskog jezika. 

U nastavku pročitajte neke od saveta stručnjaka o što lakšem učenju stranog jezika kod dece. 

Neka vaše dete što češće govori engleski jezik 

Danas postoji veliki broj nastavnih metoda, pristupa i tehnika koje doprinose tome da se engleski za decu što lakše nauči. Ono što je zajedničko za sve njih jeste isticanje važnosti što češće upotrebe engleskog jezika. Kada je reč o engleskom za decu, ovo znači da nisu dovoljni samo časovi u školi dva ili tri puta tokom nedelje. Da bi se savladao engleski, za decu se moraju obezbediti uslovi u kojima su ona što više okružena engleskim jezikom. U suprotnom, deca će zaboraviti vrlo brzo ono što su tokom časova naučila. Zbog toga kao odlično rešenje se javljaju online časovi engleskog za decu. Online engleski za decu se organizuje nekoliko puta tokom nedelje, a vaše dete će lako uskladiti svoje nastavne i vannastavne obaveze i aktivnosti sa ovim časovima jer škole engleskog jezika nude veliki broj termina kada je reč o ovim kursevima. Online engleski za decu nudi interaktivnu nastavu sa stručnim predavačima koji neguju individualni pristup i prepoznaju i podstiču kvalitete svakog deteta pojedinačno. Online engleski za decu može da se odvija individualno, kada samo jedno dete radi sa jednim profesorom, može biti u paru, odnosno kada profesor radi sa dva deteta ili u malim grupama, koje broje do pet učenika. 

Online engleski za decu podstiče vaše dete da što više govori engleski jezik učeći o svakodnevnim, životnim situacijama i na taj način podstiče samopouzdanje kod vašeg deteta. Kako dete bude imalo veće samopouzdanje lakše će usvajati pravila i reči engleskog jezika i biće motivisano da što više koristi jezik i na taj način savlada osnove engleskog za decu.

Gledajte crtane filmove i slušajte muziku na engleskom jeziku zajedno sa svojim detetom

Da bi dete što lakše govorilo strani jezik potrebno je da bude izloženo tom jeziku, odnosno da bude izloženo govoru i slušanju govora stranog jezika. Kao dobar način izlaganja dece engleskom jeziku pokazali su se crtani filmovi i različiti video klipovi. Na ovaj način deca slušaju jezik i povezuju određene reči sa određenim situacijama i upoznaju se sa značenjem engleskih reči. Kroz praksu ovaj način učenja se pokazao kao veoma uspešan zbog čega ga škole engleskog za decu online sve češće primenjuju.  

Profesori online engleskog za decu upotrebljavaju na svojim časovima I veliki broj pesmica na engleskog jeziku. Poznato je da deca vole muziku i pesmice, a uz pomoć melodije savladaće reči pesama I lako će ih zapamtiti. Pronađite omiljenu pesmicu svog deteta na engleskom jeziku I sjajno se zabavite dok vaše dete usvaja engleski za decu.

Možemo zaključiti da je na vama samo da podstaknete svoje dete da što više upotrebljava engleski jezik u svakodnevnim situacijama.