25
сеп

Registracija preduzetnika – kada se isplati

Registracija preduzetnika je jedan od dva načina na koja fizičko lice može pristupiti obavljanju delatnosti. Registrovanjem za preduzetnika fizičko lice se upisuje u registar privrednih subjekata i stiče mogućnost da otvori agenciju, kancelariju, radnju, radionicu itd.

Sve počinje odlaskom u APR (Agenciju za privredne registre) koji će vam dodeliti matični broj kao i PIB (poreski identifikacioni broj). Sve ovo je neophodno za početak vašeg poslovanja.

Za uspešnu registraciju za preduzetnika biće vam neophodna određena dokumentacija. Pre svega, fotokopija lične karte kao dokaz o identitetu preduzetnika (naviknite se na ovakve formulacije dok traje proces registracije), zatim dokaz o uplati naknade na osnivanje i na kraju registraciona prijava.

Biće vam neophodna i overa potpisa kod javnih beležnika ili u nadležnim sudovima i opštinama u manjim mestima koja nemaju registrovane javne beležnike.

Uz to, trebaće vam i potvrda o rezervaciji naziva.

Kako izabrati poslovno ime firme?

Poslovno ime se sastoji od imena i prezimena preduzetnika, opisa pretežne delatnosti, adrese na kojoj preduzetnik posluje i oznake „preduzetnik” ili „pr”.

Poslovno ime može i ne mora sadržati naziv firme. Takođe, važno je proveriti i to da li je ime koje ste izabrali slobodno, tj. da li je identično ili previše slično nekom drugom registrovanom imenu.

Kako popuniti registracionu prijavu?

Popunjavanje prijave ne mora biti posao za pravnika. Uz dobru obaveštenost, sve možete uraditi sami, bez previše komplikacija.

Za početak, skinite registracionu prijavu sa sajta APR-a i pažljivo čitajte uputstva na njoj.

Pažljivo popunite sva polja, unesite broj potvrde o registraciji naziva i definišite na koji način želite da vam odluka registratora iz APR-a bude dostavljena. Ukoliko prijava sadrži neke nedostatke, ona će vam biti vraćena uz naznaku šta treba izmeniti. U roku od 30 dana treba poslati dopunjenu prijavu i 50% od takse. APR u većini slučajeva vrati prijavu bar jednom, osim ukoliko niste u startu angažovali nekog asa iskusvom kada je registracija u pitanju.

Ipak, kada sve bude regulisano, dobićete Rešenje o osnivanju.

Nakon toga sledi registracija pečata. Odnedavno Narodna banka propisuje svim bankama da prihavataju elektronski pečat, ali to još uvek ne znači da možete poslovati bez ikakvog pečata.

Izrada pečata je korak koji prethodi otvaranju poslovnog računa u banci, za šta će vam biti potrebna sva dokumenta overena vašim novoizrađenim pečatom firme. Procedure u samim bankama variraju, pa je neophodno temeljno se raspitati i pripremiti svu potrebnu dokumentaciju.

Ukoliko volite video zapis pogledajte FT1P video klip osnivanje preduzetnika:

 

Izbor pretežne delatnosti (šifra delatnosti)

Važan korak prilikom otvaranja firme je i izbor pretežne delatnosti od čega zavisi i način oporezivanja u budućnosti, kao i dosta drugih stvari.

Izbor pretežne delatnosti vršite na osnovu toga koja je glavna delatnost vaše firme i birate je iz Uredbe o klasifikaciji delatnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2010).

Način oporezivanja preduzetnika

Sada dolazi vrlo važno pitanje o kom treba dobro razmisliti: način oporezivanja prihoda, tj. izbor da li će firma biti u sistemu PDV-a ili će biti oporezivana paušalno.

Paušalni vid registracije firme namenjen je onima koji iz određenoh razloga ne mogu da zaposle knjigovođu koji će voditi njihove knjige već prihvataju vid poslovanja po kom država nezavisno od ukupnih prihoda određuje fiksnu visinu poreza. Dakle, porez se određuje paušalno – on nije direktno povezan sa zaradom već je predefinisan.

Rad paušalaca definisan je članom 40. Zakona o porezu na dohodak građana.

Da vidimo šta to paušalno oporezivanje čini toliko popularnim:

  • Nema komplikovanog vođenja poslovnih knjiga koje najčešće podrazumeva angažovanje specijalizovane agencije.
  • Paušalac u svakom trenutku slobodno raspolaže svojim novcem, može ga podići u neograničenom iznosu bez brige oko pravdanja troškova zbog toga što se sva njegova zarada smatra unapred oporezovanom odredbom poreske uprave.
  • Ne postoji obaveza izdavanja fiskalnih isečaka fizičkim licima za bilo koju vrstu usluga, iako su u obavezi da izdaju klasičan račun koji se evidentira u knjizi ostvarenog prometa.

Ko može, a ko ne može da bude paušalac?

Iako primamljiv vid poslovanja iz opravdanih i brojnih razloga (napominjemo, ne u svakom slučaju) paušalno oporezivanje nije uvek dostupna opcija.

Promet koji ostvarujete na godišnjem nivou ne sme da bude veći od 6.000.000 dinara, što u ovom trenutku iznosi oko 50.000 evra tokom 12 meseci, ili nešto više od 4 hiljada evra mesečno u proseku.

Takođe, neke delatnosti nisu u mogućnosti da budu paušalno oporezivane i o tome je najbolje da se unapred raspitate u poreskoj upravi. Recimo, ukoliko pružate usluge iz oblasti marketinga ne možete biti paušalac, a takođe ni ako se bavite trgovinom, na malo li veliko ili knjigovodstvenim uslugama.

U kojim slučajevima je paušalno oporezivanje idealna opcija?

 

Ukoliko delatnost to dozvoljava, a prihodi su zadovoljavajući, onda svakako biramo paušalno oporezivanje. Visina iznosa koji se mesečno uplaćuje u slučaju paušalnog poslovanja rezultat je niza faktora i određuje se od strane Poreske uprave. Kao važni faktori uzimaju se ekonomska razvijenost opštine u kojoj je firma registrovana, broj zaposlenih, opremljenost prostorija i procena o prosečnim prihodima u delatnosti u kojoj je firma registrovana.

Taj iznos je odlično rešenje za one koji ostvaruju velike mesečne prihode jer plaćanju fiksni porez od recimo 30.000 dinara iako zarade 300.000 dinara. Ipak, ukoliko je zarada nezadovoljavajuća, paušalno oporezivanje može odvesti preduzetnika u minus ili u bankrot, jer je u obavezi da plati navedenih 30.000 dinara poreza čak iako njegovi prihodi iznose manje od toga.

Sa druge strane, ulazak u sistem PDV-a (porez na dodatnu vrednost) obavezan je za sve preduzetnike koji ostvaruju dobit iznad 8 miliona dinara tokom jedne godine, ali je omogućen i onima koji imaju manje novčane obrte po osnovu posebnog zahteva.

Glavna prednost ulaska u sistem PDV-a je, krajnje uprošćeno, povratak PDV-a od strane države koji nije omogućen paušalcima.

Za sva pitanja koja svoj odogovor nemaju u tekstu iznad, obratite se poznanicima koji se nedavno otvarali preduzetničku firmu, dugo su u poslu, ili, za ozbiljnije stvari, pravnicima specijalizovanim za ovu oblast.

I budite oprezni. Svaka nemarnost, pokušaj da u startu uštedite vreme ili novac, kad-tad će vam biti naplaćena bar dvostruko. Sredite sve neophodne pravne stvari na najbolji način jer samo tako moći ćete da se potpuno prepustite realizaciji vaših biznis ideja onako kako je jedino i moguće: sa 100% snage i pažnje.