24
јул

Šta je mobing i kako se boriti protiv njega?

Mobing potiče od engleske reči „mob“, što znači rulja ili masa, i odnosi se na agresivno nasrtanje mase ili grupe na pojedinca. U pravnoj terminologiji, mobing označava psihičko zlostavljanje ili teror na radnom mestu. Ovo obuhvata moralno zlostavljanje, šikaniranje, iživljavanje i slično ponašanje nad zaposlenima.

Mobing je psihičko maltretiranje koje se ostvaruje putem ponavljanih akcija, čiji je cilj ili posledica degradacija uslova rada za zlostavljanog radnika. Ovakvo ponašanje može naneti štetu radnikovim ljudskim pravima, dostojanstvu i zdravlju, ili kompromitovati njegovu profesionalnu budućnost.

Vrste mobinga

Mobing može biti horizontalan ili vertikalan. Horizontalni mobing se javlja kada mobing aktivnosti događaju među radnicima koji su na istom hijerarhijskom položaju u jednoj organizaciji. Vertikalni mobing se događa kada pretpostavljeni sprovodi mobing aktivnosti prema jednom podređenom radniku ili kada grupa radnika sprovodi mobing aktivnosti prema jednom pretpostavljenom.

Aktivnosti mobinga

Postoji mnogo načina na koje zlostavljač može da povredi dostojanstvo, ugled, zdravlje, integritet i položaj žrtve na radnom mestu. To može uključiti onemogućavanje adekvatne komunikacije, onemogućavanje održavanja socijalnih odnosa, napad na žrtvin lični ugled, omalovažavanje žrtvinog rada, i napad na zdravlje.

Zakonska rešenja u Srbiji

U Srbiji je zabrana od uznemiravanja i seksualnog uznemiravanja propisana Zakonom o radu, ali se u praksi pokazala kao nedovoljna. Zbog toga je mobing regulisan posebnim zakonom – Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu, koji se primenjuje od 04.09.2010. godine.

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu

Zakon definiše pojam zlostavljanja, izvršioca zlostavljanja, prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenih u vezi sa zlostavljanjem. Takođe, reguliše interni postupak zaštite u slučaju mobinga, rokove zastarelosti, postupak za utvrđivanje odgovornosti zaposlenog, mere za sprečavanje zlostavljanja do okončanja postupka, zaštitu učesnika u postupku, i sudsku zaštitu.

Mobing na poslu

Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih

Pored Zakona, postoji i Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu, koji je donelo Ministarstvo rada i socijalne politike 2010. godine. Pravilnik navodi ponašanja od kojih se treba uzdržavati radi prevencije od zlostavljanja na radu i seksualnog uznemiravanja, a uključuju neopravdano i namerno onemogućavanje zaposlenog da iznese svoje mišljenje, ignorisanje prisustva zaposlenog, verbalno napadanje, ismejavanje, ogovaranje, i neopravdane stalne kritike i omalovažavanja rezultata rada zaposlenog.

Važno je napomenuti da, iako neovlašćeno snimanje na radnom mestu možda nije eksplicitno spomenuto u zakonu, takvo ponašanje može predstavljati ozbiljnu povredu prava na privatnost radnika.

Cilj ovih zakonskih rešenja i definicija mobinga je zaštita radnika od različitih oblika zlostavljanja na radnom mestu. Tako se teži stvaranju zdrave radne atmosfere u kojoj svi zaposleni mogu raditi u okruženju koje poštuje njihova ljudska prava, dostojanstvo, i profesionalni integritet.

 

Ознаке: