17
апр

Šta predstavlja mobing na poslu i kako se rešava iz korena

Anksioznost, napetost, stres i osećaj nelagodnosti, kao i učestali konflikti u međuljudskim odnosima praćeni tenzijom i strahom, mogu biti neki od znakova da je prisutan mobing na poslu. Kako svaka osoba ima prava na neometano radno vreme, poštovanje ličnosti, ljubaznu komunikaciju i zajedničko rešavanje problema, važno je upoznati se kada je pravo vreme za alarm i angažovanje profesionalne pomoći.

Mobing na poslu obuhvata verbalno i psihičko zlostavljanje koje se javlja sporadično, svakodnevno, ali čak i da se samo jednom dogodilo obziljan pristup i profesionalna pomoć biće od velikog značaja. Da bi se ovaj težak, nelagodan i stresan problem prevazišao, važno je prve znake „saseći u korenu“, tako što će se momentalno dati otkaz, angažovati advokat i pokrenuti procedura kod nadležnih organa.

Kako prepoznati znake da je mobing prisutan i sve učestaliji u radnom odnosu?

Prvobitna istraživanja pojave mobing na poslu nisu novog datuma već naprotiv, datiraju od 80ih godina prošlog veka, kada je osnovana prva ustanova koja se bori za izlečenje žrtava ovog vida nasilja. Da bi se pronašlo rešenje, važno je definisati problem, prvenstveno prepoznavanjem naznaka da je u pitanju pojava poznata kao psihičko, fizičko ili verbalno maltretiranje. Bez obzira da li potiče od kolega na istoj hijerarhijskoj poziciji ili od nadređene osobe, mobing na poslu se definiše u skladu sa Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu. 

Tako, mobing predstavlja svaku aktivnu ili pasivnu radnju koja se iznova ponavlja i vređa ugled, integritet, zdravlje, dostojanstvo i stvara osećaj straha, neprijateljskog okruženja i loše uslove za rad. Najčešće, mobing na poslu se javlja ponižavanjem i uvredama, zatim zastrašivanjem i nametanjem odluka, ismevanjem i razvogovorm povišenog tona, različitim uznemiravanjem, uskraćivanjem elementarnih radnih uslova i slično. Svaka od navedenih pojava zahteva momentalnu reakciju i sprečavanje daljih i težih posledica rada u neljudskim uslovima i pod obimnim pritiskom.

Kako reagovati kada dođe do pojave mobinga na radnom mestu?

Postupanje kada je situacija za svakodnevni ili povremeni mobing na poslu potpuno primetna i očigledna, zahteva detaljno informisanje i praćenje zakona i propisa. Zbog toga, vrhunski timovi advokata  koje neguju tradiciju uspešnog poslovanja, mogu da daju najbolji savet u svakom trenutku i datoj situaciji. Prvenstveno, brza i efikasna reakcija odnosi se na konsultaciju sa odgovornim licem i prijavu po definisanoj proceduri. 

Bez obzira na oblik i dužinu trajanja radnog angažovanja, svako ko bude izložen mobingu ima pravo da traži zaštitu unutar preduzeća, tako što će se imenovati osoba koja će posredovati između strana. U slučaju kada takvo rešenje ne bude rezultiralo odnosom bez mobinga i poboljšanjem, podnosi se tužba nadležnom sudu. Takođe, u situaciji kada se sumnja na mobing na poslu, važno je dokazati krivicu i pokrenuti disciplinski postupak za osobu za koju je izvesno da je izvršila brojne pritiske i nasilne radnje. Profesionalac može pružiti korisne savete i predstavljati stranu ukoliko se pokrene tužba i sudski postupak.

Mobing na poslu pojava je koju mnogi zanemaruju, usled poteškoća savladavanja ličnih stavova i uverenja, kao i teške borbe da se nešto promeni i iskoreni. Važno je razvijati svest u okviru svih slojeva društva da je svako nasilno ponašanje, vikanje, maltretiranje po bilo kojoj osnovi strogo zabranjeno, kažnjivo i podložno krivičnom postupku pred nadležnim sudom, kao i motivisati ljude da automatski prijave svaki sumnjivi akt na poslu.