10
јул

Šta su mape uma

Mape uma su dijagrami koji se koriste kako bi se vizuelno bolje organizovale informacije. Mape uma se korisne prilikom učenja, organizacije informacija, boljeg pamćenja, rešavanja problema, donošenja odluka, pisanja, učenja jezika. Dijagram je šematski prikazi nekog znanja koji u sebi sadrži reči, rečenice, simbole ili druge znakove kojima se predstavlja značenje nekog razmišljanja ili ideje. Dijagram se formira tako što se prvo na papir postavi centralni subjekat, a zatim se oko njega povlače linije prema ostalim informacijama. Može da izgleda kao drvo u čijem centru se nalazi glavna ideja od koje se dalje granaju ostale ideje i informacije.

Kako su nastale mape uma

Tvorac mape uma je britanski naučnik i psiholog Toni Buzan. On je radio je sa decom koja su imala probleme u razvoju. Dosetio se kako da im pomogne da uče i tako stvorio mape uma. ,,Naučiti kako da učimo, najvažnija je životna veština!’’, rekao je on. Buzan smatra da je ovakav način organizacije učenja i znanja mnogo efikasniji od ostalih. Kad se koriste mentalne mape osoba dobija sliku celine nekog znanja i lakše shvata informacije. Buzan je takođe smatrao da se kroz mape uma podjednako koriste leva i desna polovina mozga, što dovodi većeg procenta iskoristivosti ljudskog mentalnog potencijala.

Kome su potrebne mape uma

Mape uma su namenjene svima koji žele da rade na sebi i svom ličnom razvoju. Namenjene su svim uzrastima. Mape uma u nastavi počinju polako da se prihvataju kao osnovna tehnika učenja, međutim za sada samo u privatnim školama. Deci u nižim razredima jer se kroz igru i korišćenjem boja lakše i brže stiču znanja. Deca u višim razredima osnovne škole kroz mape uma uče sa više razumevanja i prave bolju osnovu za kasnije obrazovanje. Namenjene su studentima koji uče za ispite i koji žele da uvećaju svoje kapacitete i uspešno polože ispite.

Zaposlenim osobama, bilo kog zanimanja, kao što su prevodioci ili menadžeri koji žele uspešno da vode svoje timove, preduzetnicima koji promovišu svoje proizvode i usluge na tržištu. Za sve one koji rade sa klijentima i u prodaji, za one koji se bave prezentacijama, javnim nastupom i koji žele da unaprede svoje intelektualne potencijale. Mape uma mogu da se koriste za bilo koju vrstu razmišljanja i učenja, od studiranja i učenja jezika, do planiranja karijere i razvoja novih životnih navika.

Zašto mape uma

Naš mozak razmišlja slično formi granama drveta tako što počne od jedne glavne ideje od koje dalje grana ostale ideje. Ovaj koncept se upotrebljava kao baza za metod mapa uma. Moždane ćelije liče na drveće, ideje se raspoređuju u obliku drveta i iz centralnog stabla rastu grane. Kod stvaranja dijagrama mape uma jedna tema predstavlja jednu granu ili simbol. Povezane ideje idu iz iste grane i koriste se iste boje za iste teme. Mape mogu da se nadograđuju i mogu da uz kreativnost, maštu i različite boje izgledaju kao umetnička dela.

Primena mape uma

Mape uma imaju široku primenu i koriste se kao pomoć prilikom učenja zahtevnog gradiva, prilikom razvijanja novih veština, kod bolje organizacije informacija i prilikom upravljanja različitim projekatima. Doprinose razvoju kreativnog mišljenja, inspiraciji, inovativnosti i razvoju novih ideja. Sam metod učenja pomoću mapa uma je vrlo efikasan i jednostavan. Lako se primenjuje i ubrzava učenje, a informacije se dugotrajno pamte. Mape uma omogućavaju uvid u celinu i dublje razumevanje informacija. One su zabavan i kreativan način učenja koji omogućava bolje povezivanje detalja.