21
апр

Šta su mašine za pakovanje i gde se koriste?

Mašine za pakovanje, odnosno pakerice, baš kako sam naziv sugeriše, vrše uvrećavanje raznih sirovina ili gotovih proizvoda. Mašine za pakovanje imaju raznovrsnu primenu – prisutne su u industrijskim pogonima masovne proizvodnje, ali i na poljoprivrednim gazdinstvima. Poslednjih godina poljoprivrednici su prepoznali njihove prednosti i mogućnosti. Posedstvom jednog od modela ovih mašina, celokupan proces poljoprivredne proizvodnje završava se na gazdinstvu.

Među mašinama za pakovanje razlikujemo veliki broj modela sa različitim karakteristikama. Koji model će biti odgovarajući zavisi od vaših potreba – sirovina ili proizvoda koje pakujete, željene brzine rada, modela vreća. 

U nastavku odgovaramo na neka od najčešće postavljanih pitanja u vezi ovih uređaja.

Šta se sve može pakovati pakericama?

Pakerice mogu pakovati zrnaste, sitno zrnaste i praškaste materijale, ali to nije sve. Postoje modeli pakerica koji mogu pakovati i agresivne supstance, kao što su mineralna i organska đubriva. Najzastupljenije su u prehrambenoj industriji, gde se koriste za pakovanje kristal šećera, prah šećera, brašna, kakaa, raznih začina, žitarica, leguminoza, kafe, soje. 

Međutim, primena pakerica nije ograničena samo na prehrambenu industriju – bez problema pakuju i granule (stočnu hranu i hranu za kućne ljubimce), ogrevne materijale (pelet i ćumur za komercijalnu prodaju), i brojne druge proizvode.

Zavisno potreba proizvodnje, pakerice mogu uvrećavati manje ili veće količine materijala – od 5 do 50 kilograma, a brzina rada varira do 600 vreća na sat. Pakerice mogu podjednako uspešno raditi sa vrećama od polipropilena, poliuretana, papira ili tkanine.

Kako rade mašine za pakovanje?

Rad mašina za pakovanje je automatizovan – ako unapred podesite parametre, željenu količinu materijala i brzinu punjenja, mašina će samostalno završiti posao. Etape njenog rada, koje ćemo pojednostavljeno opisati, su sledeće:

  • U koš sa mešačem se sipaju proizvodi ili sirovine koje treba upakovati. 
  • Dozirni sistem se može puniti putem pužnog transportera ili ručno. Među dozirnim sistemima razlikujemo težinske i zapreminske, a koji ćete odabrati zavisi od vaših potreba, odnosno materijala koji se puni u vreće. 
  • Mehanizam za oblikovanje vreće otvara vreće i namešta ih u željeni položaj pre procesa punjenja.
  • Dolazimo do mehanizma za zavarivanje vreće, koji može biti horizontalni ili vertikalni, a koji čvrsto zavara napunjene vreće.

Koji je najbolji model pakerica?

Mašine za pakovanje su pogodne za rad sa gotovo svim sirovinama koje se uvrećavaju, a u bogatoj ponudi koju je za vas pripremio Mirić servis pronaći ćete modele vrhunskog kvaliteta. Mirić servis pored prodaje vrši i popravke i redovna servisiranja ovih uređaja, kako bi u svakom momentu funkcionisali besprekorno.

Među modelima kao najpopularnije i najprodavanije izdvajamo sledeće:

Sistem za pakovanje u Big Bag vreće

Big-Bag pakerice vrše pakovanje zrnastih, sitno-zrnastih i praškastih proizvoda i pogodne su za prehrambenu, poljoprivrednu i kozmetičku industriju, kao i za pakovanje hrane za kućne ljubimce ili ogrevnih materijala. Merenje proizvoda se vrši direktno u vreći koja se puni, a ovaj tip pakerice koristi Big-Bag (džambo) vreće različitih dimenzija. Kapacitet punjenja je do 50 vreća na sat, a merni opseg od 250 do 1500 kg materijala.

Sistem za pakovanje Bruto

Pakerice Bruto takođe vrše pakovanje zrnastih, sitno zrnastih i praškastih materijala. Kod ovog tipa pakerice merenje se takođe vrši u vreći koja se puni. Podjednako je pogodan za pakovanje u papirne ili plastične vreće. Osnovna prednost ovog uređaja je mala ugradna visina. Meri materijale u opsegu od 5 do 50kg, a kapacitet punjenja je do 200 vreća na sat.

Sistem za pakovanje Mono Neto

Mono neto pakerice takođe uvrećavaju zrnaste, sitno zrnaste i proizvode u prahu, s jednom razlikom u odnosu na prethodna dva modela. Merenje se ne vrši u samoj vreći, nego u mernoj kofi, koja zatim puni vreću unapred odmerenom masom materijala. Mono Neto pakerica je pogodna za pakovanje u plastične i papirne vreće. Može da napuni do 300 vreća, težine od 25 do 50kg, za sat vremena, a postoji i mogućnost dodavanja etiketa na vreće.

Sistem za pakovanje Duplex Neto

Duplex Neto pakerice takođe vrše pakovanje materijala u zrnu ili u prahu. Materijal odmeravaju u mernim koficama, a zatim pune vreću unapred odmerenom količinom materijala, naizmeničnim pražnjenjem mernih kofica. Pakuje materijale u plastične i vreće od natrona. Kapacitet punjenja je veliki – do 600 vreća na sat, a vreće mogu biti u težinskom rasponu od 5 do 25kg, sa duplom odvagom od 50kg. Poseduje automatski dodavač etiketa i deklaracija.

Sistem za pakovanje Duplex Neto Inox

Duplex Neto Inox pakerica je predviđena za pakovanje agresivnih materijala, koji bi dugotrajnim prolaskom kroz delove ostalih modela mogli oštetiti mašinu. I kod ovog modela se merenje vrši u mernoj kofici, a vreća se puni unapred odmerenom masom materijala naizmeničnim pražnjenjem mernih kofica.  Pogodan za pakovanje u vreće od natrona, polipropilena ili poliuretana. Može napuniti do 600 vreća na sat, težine od 25 do 50kg.

Mašine za pakovanje prilagođene vašim specifičnim potrebama

Pakerice, u skladu sa vašim zahtevima, mogu biti isporučene i sa dodatnim elementima. Zavisno od modela, sirovina koje pakujete i željene težine, maksimalna brzina pakovanja može drastično varirati – od 200 do 800 vreća na sat. 

Rad pakerica je gotovo u potpunosti automatizovan, a zaposleni na pakovanju imaju zadatak da pune koš sirovinama i da uklanjaju zatvorene vreće. Međutim, čak i taj deo pakovanja može biti mašinski sa dodatnim ugradnim delovima pakerice.

Mašine za pakovanje pružaju brojne benefite: ne samo da skraćuju vreme pakovanja i olakšavaju težak fizički posao, već štede i vaš novac, jer isključuju potrebu za dodatnom radnom snagom. Pakerice posao pakovanja vrše bezbedno, omogućavajući očuvanje maksimalnog kvaliteta upakovanih sirovina i proizvoda.