25
окт

Šta sve podrazumevaju nova ograničenja za probne vozačke dozvole?

Poslednjih godina Pravilnik o saobraćaju se promenio u neverovatnoj meri, a to su zapravo zahtevale sve statistike o nezgodama na putevima i stravičnim nesrećama koje su se događale i koje se događaju. Najpre su se promenila pravila ponašanja i kretanja u saobraćaju, auto škole su morale da urade brojne izmene kako bi nastavile sa svojim radom, dobile su drugačija pravila poslovanja, što je svakako uticalo i na to da se obuka vozača promeni. Od načina učenja i usvajanja znanja, preko toga da je potrebno više meseci kako bi se došlo do završnog dela ispita, obuka vozača se promenila u velikoj meri. A onda se sve promenilo i pojavom probnih vozačkih dozvola. 

Probna vozačka dozvola je do skoro važila godinu dana, nakon čega se dobijala trajna dozvola, međutim, pravila su se opet promenila, pa je njeno trajanje uslovljeno godinama kandidata i ide od 2 do 4 godine. Svakako, samo trajanje i postojanje probne dozvole važi i od kategorije za koju polažete.

Probna vozačka dozvola za B kategoriju

Ono što je najduže u vremenskom smislu jeste obuka i polaganje za B kategoriju, nakon koje se dobija probna vozačka dozvola, čije trajanje je do 21. godine, ukoliko kandidat polaže pre punoletstva, odnosno 2 godine za one koji polože sa 19 godina. No, same godine trajanja određuju koliko dugo se poštuju nešto drugačija pravila od onih koja se uče tokom same obuke vozača.

Najpre, probna vozačka dozvola ograničava vožnju, pa vozač ne sme da upravlja vozilom u periodu od 23h do 6h, a alkohol se ne dozvoljava ni u najmanjoj količini koja je dozvoljena za vozače sa trajnom vozačkom dozvolom. Ukoliko vozilo prelazi snagu od 80 kilovata, onda vozač mora za suvozača imati člana porodice čija vozačka dozvola je trajna u trajanju od najmanje 5 godina. Međutim, kada su probne dozvole u pitanju postoje i određene olakšice za nove vozače.

Probna vozačka dozvola C kategoriju

Ukoliko kandidat polaže za neku drugu kategoriju dok ima probnu vozačku dozvolu za B kategoriju, onda će trajanje te druge probne dozvole biti do trenutka trajanje ove prve, te se dalje ne produžava. Osim toga, ukoliko kandidat ima trajnu dozvolu za B kategoriju, onda se za drugu kategoriju dobija takođe trajna dozvola. To isto važi za C kategoriju, jer i samo polaganje za kamion  ima određene zahteve, pa kandidat ne može polagati završni ispit pre napunjenih 21. godine. Ukoliko se neko odluči za polaganje za E kategoriju odnosno za kamion sa prikolicom svakako će važiti ista pravila jer pre svega mora imati dozvolu za upravljanje kamionom odnosno za C kategoriju

Pored svega toga, nakon obuke vozača i dobijanja probne dozvole, postoje i pravila ostala koja se moraju poštovati. Sa probnom vozačkom dozvolom vozač na auto-putu ne sme da ide većom brzinom od 110 km na čas, te više od 90 km na čas na motoputu. Što se ostalih puteva tiče, ne sme se preći više od 90% dozvoljene brzine, što znači da u naseljenom mestu gde je ograničenje 50 km na čas, vozač sa probnom dozvolom ne sme preći brzinu od 45 km na čas. 

Jedno od pravila koja su postavljena tiče se i kaznenih bodova. Sa 18 kaznenih poena vozač sa trajnom dozvolom ostaje bez nje, dok je potrebno 9 kaznenih poena kako bi se oduzela probna vozačka dozvola.