22
авг

Sve prepreke koje trebate proći u Srbiji za sklapanja braka sa strancem

Sklapanje braka predstavlja lep čin koji se ostvaruje između dvoje ljudi. Podrazumeva bavljenje lepim stvarima, kao što je odabir odela, venčanice, torte, muzike, prostora i mnogim drugim detaljima. Ipak, nekada zahteva i dosta ozbiljnije, pravne aktivnosti, od kojih zavisi sama procedura sklapanja braka.


Tako, kada govorimo o proceduri sklapanja braka sa strancem, važno je da parovi budu upoznati sa zakonom i drugim pravnim aktima, pravilnicima zemalja i normama. U ovom tekstu predstavićemo najvažnije elemente koje neće biti prepreka za sklapanje braka sa strancem, ukoliko na vreme razmišljate o njima.

Izostajanje angažovanja sudskog tumača

Prva prepreka koju ćete imati ukoliko se ne informišete blagovremeno, jeste izostanak sklapanja braka ukoliko nije prisutan sudski tumač. Na dan kada vaše venčanje zakazujete, ali i kada sklapate brak mora biti prisutan sudski tumač. On je ovlašćen i licenciran od strane Ministarstva pravde za zvanično tumačenje i prevod dokumenata, što potvrđuje uz pečat i potpis. Prevodilačke agencije angažuju veliki broj stručnih lica za prevod, među kojima je i sudski tumač. On je neizostavni deo venčanja sa stranim državljaninom, iz razloga pravilnog tumačenja zakona obe zemlje. Bitno je pravilno razmotriti svu dokumentaciju i imati odgovarajuće razumevanje među stranama.

Nepoznavanje zakonske regulative

Ukoliko dolazi do sklapanja braka između budućih supružnika od kojih je jedan strani državljanin, važno je poznavati regulative obe zemlje. Različito se tretiraju godine za punoletne osobe u našoj zemlji i nekoj stranoj, na primer Americi. Takođe, pravna pravila dve zemlje mogu biti u suprotnosti, što je još jedna prepreka uspešnom sklapanju braka. Zato, sudski tumač i ovde može imati veliku ulogu, a tu je i pravnik, koji mogu potpuno tačno, validno i pouzdano razmotriti sve pravne akte i odnose među zemljama. Ključno pitanje ovde je merodavno pravo zemlje u kojoj se brak sklapa. Svakako, sve to što sudski tumač ili advokat može da prekontroliše, bolje je završiti bar mesec dana pre venčanja, kako bi sve proteklo bez prepreka.

Nepostojanje adekvatne dokumentacije

Da ne bi bilo prepreka za sklapanje braka sa osobom koja potiče iz strane zemlje, neophodno je postojanje potpune dokumentacije oba lica. Birokratija je obuhvatila sve sfere aktivnosti, pa je i za ovaj čin potrebno prikupiti dosta papira. Naime, oba lica moraju imati izvod iz matične knjige rođenih, legalizovan i preveden u skladu sa zakonskom regulativom zemlje u kojoj se brak sklapa. Neizostavan je i validan pasoš, kao i uverenje o slobodnom bračnom statusu. Takođe, strani državljanin treba da obezbedi dokument da zakonski propisi njegove zemlje nemaju smetnje ni prigovore na sklapanje braka. Sve navedeno važno je da sudski tumač prevede, uz ovlašćeni pečat i potpis. Dokumentacija je validna ako nije starija od šest meseci. Ako bilo koji dokument od navedenih izostane, to će stvoriti nemogućnost, odnosno prepreku za sklapanje braka sa osobom iz inostranstva.

Sklapanje braka sa stranim državljaninom može biti jednostavna procedura ukoliko se blagovremeno informišete o svim neophodnim elementima: tu je sudski tumač, prevodilačke agencije, dokumentacija i advokat. U slučaju da je sve od navedenog potpuno angažovano i prisutno, prepreka neće biti za sklapanje braka.