27
јан

Sve što trebate znati o predsetvenoj pripremi zemljišta za kukuruz

Sejete kukuruz i potrebni su vam saveti za predsetvenu pripremu zemljišta? Kako bi setva bila uspešna, pre setve potrebno je obezbediti optimalne uslove za pravilno i brže klijanje semena. Pored ostalih agrotehničkih mera, za visok i stabilan prinos kukuruza potrebno je pripremiti zemljište koje obezbeđuje stvaranje povoljnih uslova za pravilan i uspešan razvoj korenovog sistema.

Kako ne bi trošili previše vremena i uništavali zemljište različitim mašinama koje ne pružaju dobre rezultate, u nastavku teksta predstavićemo vam mašinu koja će vam mnogo olakšati posao i uštedeti vreme i novac.

Zašto je važna predsetvena priprema zemljišta i šta obuhvata?

U zavisnosti od tipa zemljišta predsetvenu pripremu treba obaviti 3 do 7 dana pred setvu. U tom periodu dolazi do sleganja setvenog sloja. Najbolje vreme za predsetvenu pripremu je u proleće, kad se površina zemljišta prosuši (ako je osnovna obrada obavljena u jesen).

Predesetvenom pripremom obrađuje se zemljište, a to predstavlja: 

  • otklanjanje neravnina stvorenih nakon osnovne obrade, 
  • stvaranje povoljne strukture oraničnog sloja zemljišta,
  • mešanje površinskog sloja radi bržeg zagrevanja zemljišta. 

Tako se čuva vlaga u zemljištu i poboljšava vazdušni režim zemljišta što omogućava brže klijanje semena.

Tvrda posteljica i mek pokrivač je idealno okruženje koje će obezbediti optimalan prinos vaših useva. Rastresiti sloj smanjuje otpor klici pri nicanju, a donji obezbeđuje dobar kontakt između semena i zemljišnih čestica. Predsetvena pripremana utiče na kvalitet, brzinu setve i ujednačenu dubinu setve.

Najbolja priključna mašina za pripremu zemljišta za setvu

Za pripremu zemljišta poljoprivrednici su vremenom koristili razne alate i oruđa, ali danas je to mnogo jednostavnije uz traktor i prikladne mašine. Za predsetvenu pripremu danas je najbolje koristiti setvospremač.

Priprema i obrada zemljišta više nije tako težak posao kao nekada, danas postoje mašine koje vam u tom poslu mogu mnogo pomoći. Sve što je potrebno je da na vreme pripremite zemljište i podesite mašinu na odgovarajuću dubinu. 

Setvospremač je priključna mašina za traktore, jednostavne i robusne konstrukcije, namenjena za kvalitetnu i ekonomičnu predsetvenu pripremu zemlje, jednu od najvažnijih operacija u tehnološkom  procesu proizvodnje ratarskih kultura. Setvospremač je veoma važna mašina za svako seosko domaćinstvo koje se bavi poljoprivrednom, a do sada dobijenim rezultatima jedno je od najboljih savremenih oruđa u poljoprivredi.

Kukuruz na njivi

Sistem setvospremača omogućava pripremu setveneg sloja sitne i grudičaste zemlje, što pri padavinama sprečava pojavu zakorenjenosti tla i pripomaže boljem klijanju biljaka i žitarica. Pored osnovne fukncije, pripreme zemljišta za setvu, koristi se i za: aeracije pašnjaka, proređivanje njiva  zasejanih pšenicom, ljuštenja strništa, mehaničkog suzbijanja korovskih biljaka, itd.

PRIPREMA ZEMLJIŠTA I SETVA KUKURUZA

Osnovnu obradu (oranje) potrebno je uraditi u jesen, a tada morate izvršiti i osnovno đubrenje. U zemljište na kome se gaji kukuruz neophodno je za prinos od 10 t/ha vratiti 120-180 kg/ha azota, 70-120 kg/ha fosfora, i 40-120 kg/ha kalijuma. 

Nakon toga predsetvena priprema treba da počne krajem jeseni i to kao takozvana gruba priprema. U proleće kada se površina zemljišta prosuši pristupa se finoj površinskoj predsetvenoj pripremi, koja pored zatvaranja brazdi ima za cilj da uništi korovske vrste, kao i da površinski sloj usitni i omogući najbolje uslove za setvu i nicanje. Predsetvenu pripremu treba izvršiti 7 – 10 dana pre početka setve. 

Za obavljanje predsetvene pripreme zemljišta koristite mašinu kao što je setvospremač. Mašina sa najmanjim brojem prohoda jer će najmanje gaziti i sabijati zemljište, a to smanjuje gubitak vlage iz zemljišta usled isparavanja.

Kukuruz treba sejati na dubini od 5 do 7 cm, a na lakšim zemljištima eventualno može na dubini od 6 do 8 cm. Razmak između redova kod setve kukuruza uvek treba da bude 70 cm, a u samom redu razmak zavisi od hibrida koji sejete i od kvaliteta semena. Na osnovu planirane gustine setve treba izračunati i količinu potrebnog semena za setvu. 

Iz deklaracije o kvalitetu semena, koja je ispisana na svakom pakovanju semenskig kukuruza, izračunava se upotrebna vrednost semena, a pomoću nje i norma setve. Pravilna gustina useva je jedan od osnovnih preduslova za postizanje visokih i stabilnih prinosa.

Koji setvospremač kupiti?

Naša preporuka je da pogledate priključne mašine firme Huđik. Više informacija o Huđik setvospremaču možete pronaći na njihovom sajtu, na kome se takođe nalazi i ponuda različitih delova.

Na sajtu pogledajte i spisak prodajnih mesta na kojima možete uživo videti mašine i popričati sa stručnim osobljem. Ukoliko niste u mogućnosti da posetite neko od prodajnih mesta možete ih pozvati telefonom.

Ознаке: ,